Vi bygger bort fukten

Vi kontaktar gärna er

Ofta är det i samband med husförsäljningar och överlåtelser som man upptäcker fuktproblem och begynnande fuktskador i en fastighet. Det är ju ofta då som hus inspekteras och blir föremål för expertgranskning. Ibland har fuktproblem förknippats med hus byggda på 70-talet men även äldre och yngre byggnader kan drabbas. Förr var kraven vid dräneringsgrävning annorlunda. Att det blir problem i dag behöver inte alls handla om tidigare fusk eller slarv.

Vi är specialister på den sortens bygghantverk som skyddar dig och ditt hus mot fukt och fuktskador. Vi kan mycket men i huvudsak riktar vi in oss på några områden, där vi vågar påstå att vi är experter:

  • Byta syllar.
  • Installera mekaniskt ventilerade golv.
  • Fuktsäkra krypgrunden.
  • Fuktsäkra vinden.
  • Dränera för att skydda huset mot framtida fuktskador.
De flesta fuktskador och problem på grund av fukt går att åtgärda!

Mekaniskt ventilerade golv

GEAB erbjuder två typer av ventilerade golvsystem, Optivent och Subfloor golvregelsystem, som båda håller fukten borta och ger en behaglig innemiljö.

syllbyten

Om du har drabbats av problem med fukt, lukt och mögel i syllen måste man åtgärda detta genom ett syllbyte och en fungcidbehandling.

krypgrunder

Vi på GEAB har under många år åtgärdat problem i otaliga krypgrunder genom att isolera och ventilera.

vindar

Vi på GEAB har under flera år installerat olika typer utav avfuktare på vindar. Vi kontrollerar er vind samt lämnar åtgärdsförslag och offert.

Dränering

Dränering kring hus innebär att man gräver ner rör som leder bort förhöjd grundvatten nivå från husgrunden, ett slags utdikning som skyddar huset från fuktskador